IZA Cura Rotterdampakket voor lagere inkomens  Als je een laag inkomen hebt, dan heb je in sommige gemeenten in Nederland de mogelijkheid om een zorgverzekering af te sluiten via je gemeente. Zo is er in de gemeente Rotterdam onlangs een contract ondertekend tussen wethouder Florijn (van Werk, inkomen en zorg) enerzijds, en Boy Sluiter (directeur Verkoop bij IZA Cura) anderzijds.

  Rotterdampakket
  Met de ondertekening van dit contract op 17 oktober werd het IZA Cura Rotterdampakket een feit en dat houdt in dat Rotterdammers met een inkomen tot 130 % van het wettelijk minimum inkomen nu recht hebben op deelname aan dit pakket.
  Sinds 6 november kunnen inwoners van Rotterdam die in aanmerking willen komen voor deelname aan het Rotterdampakket, hun overstap naar IZA Cura al in gang zetten. Hiervoor is een formulier beschikbaar gesteld op de website van IZA Cura Zorgverzekering (http://www.izacura.nl/verzekeringen/rotterdam). Door dit formulier in te vullen en op te sturen naar IZA Cura kan het overstapproces in gang worden gezet.

  Zorgverzekeringen
  Het IZA Cura Rotterdampakket biedt verzekerden een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van zorgverzekeringen van andere zorgverzekeraars, aangezien het een speciale collectieve zorgverzekering betreft. Dit betekent in de praktijk onder meer dat de maandelijkse premie lager is dan normaal, want er wordt een korting van 10 % op de premie voor de basis zorgverzekering gehanteerd. Ook is er een speciale aanvullende verzekering samengesteld die eveneens scherp is geprijsd. Er worden onder andere vergoedingen uitgekeerd voor een bril of lenzen, een hoortoestel, kraamzorg en fysiotherapie. Bovendien geldt onder bepaalde voorwaarden dat het wettelijk verplicht eigen risico dat voor het verzekeringsjaar 2013 op € 350,- is gesteld, niet hoeft te worden betaald. Hiertoe heeft IZA Cura Zorgverzekering speciale afspraken gemaakt met de gemeente Rotterdam.